Başarılı Yaşamlar TED İle Başlar.

TED KOCAELİ KOLEJİ “ESKİ YA DA YENİ NORMALDE”

HER KOŞULDA EN İYİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ VERMEKTEDİR.

Neredeyse bir yıldır yaşamakta olduğumuz salgın hastalık süreci hayatımıza çok yeni kavramlar getirdi. “Eski normal”, “yeni normal”, “uzaktan öğretim”, “yüz yüze eğitim ve öğretim”, “senkron (canlı, interaktif) öğretim”, “asenkron (video ile) öğretim” ve benzeri birçok kavramı yaşayarak öğrendik ve gördük ki; üçüncü bin yılda dünyamız çok değişecek.
Bu süreçte TED Kocaeli Kolejinin en önemli hedefi, öğrencinin pasif konumda kalmamasını, kendi eğitimine aktif olarak katılmasını ve kendi gayretiyle geleceğini şekillendirmesini sağlamaktır. Bunun için 7 unsur çok önemlidir ve bunların hepsini öğrencilere verebilmek okulun başlıca amacıdır.

  • Merak; öğrencilerde merak uyandırmak,
  • Çeşitlilik; öğrencilere farklı imkânlar ve kaynaklar yaratmak,
  • Özgürlük; öğrencilerin istedikleri alanda gelişebilecekleri özgür ortamı yaratmak
  • Yaratıcılık; farklı düşünebilen, değişimden korkmayan yenilikçi kişiler yetiştirmek
  • İletişim ve İşbirliği; ortak akıl geliştirebilen kişiler yetiştirmek,
  • Medya, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı; öğrencileri Endüstri 4.0 için hazırlamak
  • 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi; öğrencileri geleceğe hazırlamak.

Artık değişimler büyük bir hızla yaşanıyor ve buna uyum sağlayabilecek, girişimciliği erken kavrayan ve benimseyen yeni bir nesil yaratmak zorundayız. Biz bunu yapıyoruz, daima yapacağız. Sözümüzün arkasındayız.

İletişim

Okul Öncesi

İlkokul

Ortaokul

Lise

Detaylı bilgi için sizi arayalım.